Primaria comunei Albesti

Sos. Mangaliei nr. 31, cp. 907020

Telefon: +40/241/736708

Fax: +40/241/736708 int. 5

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Gheorghe MOLDOVAN


 

A N U N Ţ

08.08.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, a publicat un anunt privind interdictia de a aprinde focul in culoarele de trecere ale LEA sau in vecinatatea acestora. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

16.07.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, a publicat raportul final pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

15.07.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, a publicat procesul verbal al probei scrise pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

11.07.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

05.07.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, a publicat procesul verbal al selectiei de dosare pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

19.06.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, a publicat o adresa referitoare la implementarea proiectului TEAM-UP - Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

13.06.2019

 

Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen de promovare în grad profesional superior celui detinut respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism, Cadastru , Amenajarea Teritoriului, Investitii. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

10.05.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

03.04.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

25.03.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

20.03.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

01.03.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

11.02.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

05.02.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

 

A N U N Ţ

04.02.2019

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

25.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa organizeaza licitatie publica pentru inchiriere terenuri - pasune. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

22.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa a publicat rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier cls. I debutant, Compartiment Cultura. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

22.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa a publicat rezultatul la proba interviu sustinuta pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier cls. I debutant, Compartiment Cultura. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

22.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa a publicat rezultatul la proba scrisa sustinuta pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier cls. I debutant, Compartiment Cultura. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

16.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa informeaza ca s-a modificat cuantumul venitului net mediu lunar. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

14.01.2019

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa a publicat rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparii postului vacant de execuţie, personal contractual - consilier debutant - 1 post, Compartiment Cultura. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

21.12.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant de executie de natura contractuala - consilier cls I, grad debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 

 

A N U N Ţ

12.12.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea functiei de consilier cls I. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

09.11.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, in temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 modificata si completata prin H.G. nr.  761/2017, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post, Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului, Investitii. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

30.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea de terenuri proprietate privata a comunei. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

16.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea functiei de referent cls III gr debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

05.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat procesul verbal privind selectia dosarelor de candidatura ldepuse in vederea promovarii in grad profesional superior. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

05.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat procesul verbal privind selectia dosarelor de candidatura la concursul de recrutare pentru functia de Referent cls III grad prof debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

03.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat rezultatul final la concursul organizat în data de 03.10.2018 în vederea ocupării postului contractual de executie vacant- electrician ,Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

03.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03.10.2018 în vederea ocupării postului contractual de executie vacant- electrician ,Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

03.10.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 03.10.2018 în vederea ocupării postului contractual de executie vacant- electrician ,Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

26.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, a publicat rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii postului de electrician. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

17.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, aduce la cunostiinta publica proiectul de hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2019 precum si a Regulamentului privind activitatile pentru care se percep taxe speciale. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

13.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, in temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008 modificata si completata prin H.G.nr. 761/2017,organizează concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – 1 post Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului, Investitii.. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

13.09.2018

 

La sediul Primăriei Comunei Albesti , jud. Constanta, din Sos.Mangaliei , nr.31, in zilele de 17 si 19 octombrie 2018, orele 10,00 , va avea loc examenul pentru promovarea in grad profesional din consilier, clasa I, grad profesional principal in consilier, clasa I, grad profesional superior , Compartiment Registrul Agricol. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

11.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, Judetul Constanta, a publicat un anunt privind primirea de cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

11.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, Judetul Constanta, a publicat proiectul de act normativ privind aprobarea listei documentelor necesare in vederea eliberarii ”Anexei 24” pentru procedura succesorala. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

10.09.2018

 

Primăria Comunei Albeşti, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de natură contractuală -electrician, Compartiment Administrativ pe perioada nedeterminata, conform H.G. nr. 286/2011 modificata prin H.G. nr. 1017/2014. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

08.08.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru vanzarea de terenuri din proprietatea comunei. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

11.06.2018

 

Serviciul Comunitar de Utilitati Publice Albesti, Judeţul Constanţa, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuţie ,de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată in cadrul S.C.U.P. Albeşti , Compartiment gospodărire, judeţul Constanţa. Detalii si bibliografie aici ... (.rar)

 

A N U N Ţ

21.05.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind acordarea de asistenta contribuabililor pentru completarea declaratiei unice 212 in vederea depunerii la ANAF. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

17.05.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru vanzarea de terenuri din proprietatea comunei. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

14.05.2018

 

privind afisarea rezultatului final al examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut organizat in data de 14.05.2018 , orele 10,00 - proba scrisa- Compartiment Juridic, Contencios Achizitii in cadrul Primariei Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

14.05.2018

 

privind afisarea rezultatului la proba interviu a examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut organizat in data de 14.05.2018 , Compartiment Juridic, Contencios Achizitii in cadrul Primariei Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

14.05.2018

 

privind afisarea rezultatului la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut:-consilier, clasa I, grad profesional principal, organizat in data de 14.05.2018, orele 10,00- Compartiment Juridic, Contencios Achizitii in cadrul Primariei Comunei Albesti, judetul Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

05.05.2018

 

privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere depus pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, organizat de Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta . Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

12.04.2018

 

La sediul Primăriei Comunei Albesti , jud. Constanta, din Sos.Mangaliei , nr.31, in zilele de 14 si 16 mai 2018, orele 10,00 , va avea loc examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut : promovarea din functia publica de executie consilier, clasa I, grad profesional asistent ,in functia publică de executie consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic Contencios, Achizitii. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

13.03.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

02.03.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind extinderea retelei de asistenti maternali profesionisti pe raza judetului Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

01.02.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea de terenuri - pasune din proprietatea comunei. Detalii aici ... (.pdf)

 

 

A N U N Ţ

01.02.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind emiterea unor acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

22.01.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent cls III, grad profesional debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

22.01.2018

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind rezultatul probei interviu la organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent cls III, grad profesional debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

A N U N Ţ

22.12.2017

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent cls III, grad profesional debutant. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

23.11.2017

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier cls I, grad profesional principal. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

14.11.2017

 

Primaria comunei Albesti a publicat un anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru vanzarea de terenuri din proprietatea comunei. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N Ţ

10.10.2017

 

Privind faptul ca cetatenii comunei pot verifica inscrierile in listele electorale permanente iar cetatenii UE pot verifica inscrierile in listele complementare la sediul primariei in biroul secretarului comunei Albesti. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2017 © Primaria comunei Albesti.
 Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.